ขยับกาย ขยายสมอง ( Brain Gym) ตามแนวทาง BBL ...

ตบมือ ตบตัก ตบไหล่ ... ผีตัวดำ ...
โย โย่ ... กุ๊ก กุ๊ก ไก่ ...
ดื่มนม ... เพลงฝนตก ...
เมาคลี ... หนูมาไว้ผมเปีย ...
กินไข่ ... แม่ไก่อยู่ในตะกร้า ...
ความสุขอยู่ในใจฉัน ... ประโยค 3 ส่วน ...
เพลงลู ลา เล ... เพลง 16 จังหวะ ...
อึ่งอ่าง ... เพลงจับใจ ...
เพลงกรรไกร ไข่ ผ้าไหม ... เพลงเซิ้งอีสาน ...
ยี่สิบม้วน ... เพลงตบมือ 5 ครั้ง ...
เพลงดอนเจดีย์ ... เพลง A B C Song ...
ศูนย์ สอง ห้า สิบ ... เพลงจับหัว จับหู จับไหล่ ...
เพลงปลูกผัก ... เพลง Seven ...
เพลง 1 2 3 ซ้าย ขวา ... เพลงอยากกินไข่พะโล้ ...
เพลงนิ้วมือสวัสดี ... เพลงมือตัก ตักมือ ...
เพลง จำ จำ จำ ... เพลงอยู่ไกลเพียงไหน ...
เพลง มือข้างหนึ่ง ... เพลงอย่าเกียจคร้าน ...
เพลงละเมอ ...