ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ เว็บไซต์คุณครูดารุณี ประพันธ์
คุณครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

กิจกรรมวันคริสต์มาส นักเรียนสายชั้น ป.5 รร.อนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2563 ...
กิจกรรมการนำเสนอโครงงานแบบง่ายๆ นักเรียนชั้น ป.5/5 รร.อนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562 ...
กิจกรรมเจ้าหน้าที่ กฟผ. ช่วยปรับปรุงห้องเรียนสีเขียว รร.อนุบาลสุรินทร์ .. ...(ภาพต้นฉบับ ) ....
กิจกรรมการทดลอง สาระวิทยาศาสตร์ ชั้นป. 5 รร.อนุบาลสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ...
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รร.อนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562 ...
กิจกรรมการนิเทศติดตามสถานศึกษา รร.อนุบาลสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ...
กิจกรรมทำบุญตักบาตรให้พ่อหลวง ร.9 ณ ศาลากลางจังหวัด ปีการศึกษา 2562 ...
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Science Show โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562 ...
ร่วมกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562 ...
กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562 ...
ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถรรมนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562 ...
กิจกรรมการทดลอง สายชั้น ป. 5 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562 ...
กิจกรรมการเข้าค่ายวิทย์ & คณิตฯ ชั้น ป. 5 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562 ...
กิจกรรมการเวียนเทียน สายชั้น ป. 5 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562 ...
กิจกรรมงานเลี้ยงเกษียณครูและการทำบุญ ณ จ.อุทัยธานี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562 ...
การแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562 .... ( พิธีเปิดและรอบชิงชนะเลิศ ) ....
กิจกรรมการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ โดยใช้โฮโลแกรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562 ...
กิจกรรมพร้อมใจฝึกวินัยเข้มแข็ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562 ...
กิจกรรมวันไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562 เมื่อ 13 มิถุนายน 2562 ...
กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562 ...
ภาพกิจกรรมการดินทางไกลของลูกเสือและยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เมื่อ 21 กพ.62 ...
ประมวลภาพพิธีรับมอบรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2561ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ...
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน การดูดซับน้ำ ชั้น ป.3/1 ปีการศึกษา 2561 ...
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน การดูดซับน้ำ ชั้น ป.3/2 ปีการศึกษา 2561 ...
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน การดูดซับน้ำ ชั้น ป.3/3 ปีการศึกษา 2561 ...
 
ภาพกิจกรรม แสดงผลงาน PLC โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปี 2561 ...
ภาพกิจกรรม ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปี 2561 ...
ภาพกิจกรรม ร่วมงานเกษียณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยา ปี 2561 ...
ภาพกิจกรรม วันรับป้าย รร. สีเขียว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ...
ภาพกิจกรรม Science วิทย์ Kids สนุก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ...
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (สีเขียว) โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ...
ภาพกิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 และวันแม่ครอบครัวประพันธ์ ปี 2561 ...
ประมวลภาพกิจกรรมการทดลองกาวอากาศ ชั้น ป. 3.1 ปีการศึกษา 2561 รร.อนุบาลสุรินทร์ ...
ประมวลภาพกิจกรรมแรลลี่วิชาการอาเซี่ยน ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2561 รร.อนุบาลสุรินทร์ ...
ประมวลภาพการแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูที่เกษียณ ปี 2561 รร.อนุบาลสุรินทร์ ณ จ. เพชรบุรี ...
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน อากาศมีแรงดัน ชั้น ป. 3.1 ปีการศึกษา 2561 ...
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน อากาศมีแรงดัน ชั้น ป. 3.2 ปีการศึกษา 2561 ...
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน อากาศมีแรงดัน ชั้น ป. 3.3 ปีการศึกษา 2561 ...
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน อากาศมีแรงดัน ชั้น ป. 3.4 ปีการศึกษา 2561 ...
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน ขวดเป่าลูกโป่ง ชั้น ป. 3.5 ปีการศึกษา 2561 ...
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน อากาศมีแรงดัน ชั้น ป. 3.6 ปีการศึกษา 2561 ...
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน อากาศมีแรงดัน ชั้น ป. 3.7 ปีการศึกษา 2561 ...
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน อากาศมีแรงดัน ชั้น EP 3.10 ปีการศึกษา 2561 ...
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน น้ำละลายสารบางอย่าง ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2561 ...
ประมวลภาพกิจกรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.1 ปีการศึกษา 2561 ...
ประมวลภาพกิจกรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.3 ปีการศึกษา 2561 ...
ประมวลภาพกิจกรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.4 ปีการศึกษา 2561 ...
ประมวลภาพกิจกรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.5 ปีการศึกษา 2561 ...
ประมวลภาพกิจกรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.10 ห้องเรียน EP ปีการศึกษา 2561 ...
ประมวลภาพกิจกรรม น้ำละลายสารบางอย่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ...
ประมวลภาพกิจกรรม การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ปีการศึกษา 2561 ...
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการห้องเรียนสีเขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดอุบลราชธานี ...
ประมวลภาพกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 รร.อนุบาลสุรินทร์ ..
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู รร.อนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ..( วันรับรางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลครูสตรี ) ...
ประมวลภาพศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพลาเพลิน นักเรียนสายชั้น ป.3 รร.อนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 ..
ประมวลภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ..
ประมวลภาพพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ..
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ คุณครูสายชั้น ป.3 รร.อนุบาลสุรินทร์ ...
ภาพชุดปกติขาวคุณครูดารุณี ประพันธ์ ..( ภาพปกติขาว )
ประมวลภาพพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ..
ประมวลภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รร. อนุบาลสุรินทร์ ปี 2558 ..
ประมวลภาพกิจกรรม Open house รร.อนุบาลสุรินทร์ ปี 2558 ..
ประมวลภาพการรับโล่รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ จาก กฟผ. ปี 2558 ..
ประมวลภาพพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม รร.อนุบาลสุรินทร์ ปี 2558 ..
ประมวลภาพทีมงานครู สายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 รร.อนุบาลสุรินทร์ ปี 2558 ..
ประมวลภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (ร่วมงาน รร.สิรินธร) ปี 2558 ..
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน รร.อนุบาลสุรินทร์ (สีม่วง) ปี 2558 ..
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สายชั้น ป.2 รร. อนุบาลสุรินทร์ ปี 2558 ..
การร่วมงานวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมจังหสัดสุรินทร์ โดยคณะครู รร. อนุบาลสุรินทร 5 พค.58 ..
การจัดกิจกรรมวันโอเพนเฮ้าส์ ปีการศึกษา 2557 รร. อนุบาลสุรินทร ช่วงเดือน มีนาคม 58 ..
กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน EP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รร. อนุบาลสุรินทร ช่วงเดือน ตุลาคม 57 ..
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รร. อนุบาลสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมวันวิทย์ ณ โรงเรียนสิรินธร เมื่อ 15 สค.57 ..
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รร. อนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2556 ..
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2557 คุณครูดารุณี ประพันธ์ ณ บ้านพักพร้อมครอบครัว ..
กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของคุณครูดารุณี ประพันธ์ ณ รร. อนุบาลสุรินทร์ ช่วงเดือน พย.- ธค. 2556 ..
การสวดพระอภิธรรมศพและประชุมเพลิงงานศพ บิดาคุณครูดารุณี ประพันธ์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ..( ถ่ายภาพโดย..ครู รร.อนุบาลฯ)
การสวดพระอภิธรรมศพและประชุมเพลิงงานศพ บิดาคุณครูดารุณี ประพันธ์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ...
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เมื่อ 29 สิงหาคม 2556 ณ อพวช. กระทรวงวิทย์ฯและเทคโนฯ ...

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เมื่อ 20 สิงหาคม 2556 ณ ม. ขอนแก่น ...

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เมื่อ 16 สิงหาคม 2556 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ ...
ภาพบรรยากาศการพานักเรียน ร่วมแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ วันวิทยาศาสตร์ ณ รร. สิรินธร ปี 2556 ...
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสี รร.อนุบาลสุรินทร์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ...
ภาพบรรยากาศครู รร.อนุบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร ...
ภาพบรรยากาศห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ คุณครูดารุณี เป็นผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2556 ...
กิจกรรมรักธรรมชาติ นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เมื่อ 26 มิถุนายน 2556 ...
กิจกรรมวันไหว้ครู นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เมื่อ 20 มิถุนายน 2556 ...
กิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เมื่อ 6 มิถุนายน 2556 ...
กิจกรรมการสวดมนต์ นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เมื่อ 6 มิถุนายน 2556 ...
กิจกรรมสวัสดีคุณครู วันเปิดภาคเรียน เครือข่ายฯ เมืองสุรินทร์ 4 เมื่อ 4 มิถุนายน 2556 ...
ครอบครัวคุณครูดารุณี ประพันธ์ จัดกิจกรรมทำบุญสวดมนต์บ้าน เมื่อ 12 พฤษภาคม 2556 ...
ครอบครัวคุณครูดารุณี ประพันธ์ เดินทางมาเยี่ยม เมื่อ 10 พฤษภาคม 2556 ...
คุณครูดารุณี ประพันธ์ ร่วมกิจกรรมวันจักรี ณ หอประชุม รร.สุรวิทยาคาร เมื่อ 6 เมษายน 56 ...
คุณครูดารุณี ประพันธ์ กับคณะครู รร.อนุบาลสุรินทร์ ไปแข่งขันกีฬาครู รร.อนุบาลประจำจังหวัด ณ จ.อุบล เมื่อ 29 มีนาคม 56 ...
คุณครูดารุณี ประพันธ์ ร่วมทัศนศึกษากับเครือข่ายฯ เมือง 4 บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 18-20 มีนาคม 56 ...
คุณครูดารุณี ประพันธ์ และคณะครู รร.อนุบาลสุรินทร์ ร่วมเป็นกรรมการคุมสอบ Las ณ รร.บ้านระหาร เมื่อ 5-6 มีนาคม 56 ...
คุณครูดารุณี ประพันธ์ อำลาคณะครู นักเรียน รร.บ้านแสรออ และการเดินทางไป รร.อนุบาลสุรินทร์ เมื่อ 18 กพ. 56 (ภาพโดยครูวณิช) ...
คุณครูดารุณี ประพันธ์ อำลาคณะครู นักเรียน รร.บ้านแสรออ และการเดินทางไป รร.อนุบาลสุรินทร์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ...
กิจกรรมวันเลี้ยงส่งคุณครูดารุณี ประพันธ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู รร.อนุบาลสุรินทร์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ...
กิจกรรมงานวันครู อำเภอเขวาสินรินทร์ ปี 2556 ณ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ...
กิจกรรมทำบุญวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2556 ณ วัดพระธาตเรืองรอง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2555 ...
การจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2556 และวันเกิดคุณครูดารุณี ประพันธ์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ...
ประมวลภาพกิจกรรมการเตรียมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ครอบครัว ประพันธ์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ...
กิจกรรมการเรียนการสอน (การประดิษฐ์กระทง ในวันลอยกระทง) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ...
กิจกรรมพิธีขึ้นบ้านหลังใหม่ คุณครูดารุณี ประพันธ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ...
กิจกรรมจิตอาสา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รร.บ้านแสรออ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ...
ชมรมรถเก่าปราสาททอง ( MC ปราสาททอง ) มอบทุนพัฒนาโรงเรียนและหมู่บ้าน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ...
ประมวลภาพบ้านพักหลังใหม่ คุณครูดารุณี ประพันธ์ และ ครอบครัว ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ...
ประมวลภาพผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู เยี่ยมอาการป่วยคุณครูชูศักดิ์มุนี วัฒนวงษ์ขันธ์ ณ รพ.ศิริราช เมื่อ 15 กันยายน 2555 ...
ประมวลภาพกิจกรรมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง รร.บ้านแสรออ เมื่อ 11 กันยายน 2555 ...
ประมวลภาพกิจกรรมคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ นางดารุณี ประพันธ์ เมื่อ 29 สิงหาคม 2555 ...
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และนักเรียนชั้น ม. 3 ณ พิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และไบเทค ...
งานเลี้ยงแสดงความยินดี คุณครูดารุณี ประพันธ์ ได้รับรางวัล ครูสอนดี ปีการศึกษา 2555 ...
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ และวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2555 ...
ประมวลภาพพิธีวันรับรางวัลเกียรติยศ " ครูสอนดี " โดย สสค. ร่วมกับ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อ 19 กรกฎาคม 2555 ณ ทองธารินทร์ ...
ชมภาพสไลด์การนำเสนอกิจกรรมการรับรางวัลเกียรติคุณ " ครูสอนดี " ครูดารุณี ประพันธ ...
กิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง เกสรดอกไม้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2555 ...
บรรยากาศคุณครูดารุณี กำลังสอนนักเรียนโดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)เมื่อ 14 มิถุนายน 2555 ...
บรรยากาศหลังจากปฏิบัติหน้าที่กรรมการกลาง การจัดสอบ NT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สนามสอบ รร.บ้านแสรออเมื่อ 8 มีนาคม 2555
กิจกรรมวันไหว้ครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2555 ...
คณะติดตามการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพฐ. คณะที่ 22 ( ดร.ศักด์สิทธิ์ ขันติยาสุวรรณ, ดร.เกศรี วิวัฒนปฐพีและ ดร.กาญจนาภรณ์ อิ่มใจจิตต์)เมื่อ 6 มิ.ย 55 ...
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ โรงเรียนบ้านแสรออ ณ ค่ายจิระนนท์ เมื่อ 19 - 20 มกราคม 2555 ...
กิจกรรมวันครู เครือข่ายฯ เขวาสินรินทร์ เมื่อ 16 มกราคม 2555 ...
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2555 นักเรียนชั้น ป. 5/1 , ป. 4/2 และ ป. 3/1 เมื่อ 30 ธันวาคม ๒๕๕๔ ...
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ ร่วมแสดงความยินดี ในวันเกิดคุณครูดารุณี ประพันธ์ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ...
ประมวลภาพกิจกรรมรำถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนารถ ณ อบต.ปราสาททอง ....
กิจกรรมการร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา 2554 ณ อำเภอเขวาสินรินทร ...
ประมวลภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา โดย คุณครูดารุณี ประพันธ์ นำเสนอ..ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
กิจกรรมร่วมขบวนแห่งานเทศกาลประจำปี อำเภอเขวาสินรินทร์ ในวันที่ 28 มกราคม 2554 ...
กิจกรรมการจัดขบวนพาเหรดและพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ระดับเครือข่ายฯ ณ สนาม รร.สินรินทร์วิทยา ...
บรรยากาศคุณครูดารุณี ประพันธ์ เดินทางไปพักผ่อน พร้อมครอบครัวและญาติๆ ณ สวนนงนุช จ.ระยองเมื่อ 21 เมษายน 2554 ...
บรรยากาศการพักผ่อนชายทะเล ณ จังหวัดระยองครอบครัวพี่น้อง คุณครุดารุณี ประพันธ์ (สกุลเดิม.. เฉลิม)
กิจกรรมการเชียร์ และพิธีมอบเหรียญรางวัล วันแข่งขันกรีฑา ระดับเครือข่ายฯ ณ สนาม รร.สินรินทร์วิทยา ...
กิจกรรมวันไหว้ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแสรออ เมื่อ 9 มิถุนายน 2554 ...
กิจกรรมการเตรียมความพร้อม กองเชียร์ (สาย A) ณ สนามโรงเรียนบ้านแสรออ ...
กิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ...
กิจกรรมการเรียนการสอนการทดลอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554 ( 11 พฤศจิกายน 2554) ...
กิจกรรมบรรยากาศการเวียนเทียน วันมาฆบูชา คุณครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแสรออ 18 กุมภาพันธ์ 2554
กิจกรรมการเรียนการสอนวันลอยกระทง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554 ( 10 พฤศจิกายน 2554) ...
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ รร.บ้านแสรออ ร่วมกับโรงเรียนในตำบลปราสาททอง ณ ค่ายไพรวิจิตร ( 7-8 กุมภาพันธ์ 2554) ...
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านแสรออ (สีชมพู) ปีการศึกษา 2554 ( 7-8 ตุลาคม 2554) ...
กิจกรรมการเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมา และกิจกรรมอื่น
ดช.สุธินันท์ ประพันธ์ นักเรียนชั้นป. 2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้...วันที่ 22 ก.ค.54 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ จ.ศรีสะเกษ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพ โดย คุณครูดารุณี ประพันธ์ นำเสนอ...ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ณ โรงแรมทองธารินทร์
การเตรียมรับการประเมินคุณครูสอนดี คุณครูดารุณี ประพันธ์ ได้รับการเสนอชื่อเป็นคุณครูสอนดี ให้คณะกรรมการจาก อบต. ปราสาททอง ประเมินผลงาน
การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จาก สมศ. ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแสรออ
บรรยากาศคุณครูดารุณี ประพันธ์ เดินทางไปพักผ่อน พร้อมครอบครัวและญาติๆ ณ สวนนงนุช จ.ระยอง เมื่อ 21 เมษายน 2554