นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เดินรณรงค์ ลดโลกร้อน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เดินรณรงค์ ลดโลกร้อน โดยรอบโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ลดโลกร้อน